Views: 15

Turpinot svinēt Latvijas Arhitektu savienības 100 gadu jubileju publicējam pētījumu “Arhitekta profesija Eiropā “. Nozares pētījums ir Eiropas Arhitektu padomes (ACE) pasūtījuma un Eiropas Savienības programmas “Radošā Eiropa” līdzfinansēts, reizi divos gados veikts pētījums, kas apkopo un analizē statistikas, socioloģiskos un ekonomiskos datus par Eiropas arhitektiem, arhitektūras tirgu un arhitektūras prakse. Pamatojoties uz atbildēm no 30 700 arhitektiem 26 Eiropas valstīs, pētījuma 2022. gada izdevums ir papildināts ar jaunām pētniecības jomām, padarot to, bez šaubām, par visplašāko pētījumu par arhitekta profesiju Eiropā un par būtisku atsauces rīku visiem tiem, kurus interesē arhitekta profesija un apbūvētā vide.

2022. gada nozares pētījums liecina, ka turpinās arhitektu skaita pieaugums (+ 100 000 arhitektu pēdējos desmit gados) un ka arhitekti pamazām atgūstas no pandēmijas. Ilgtspējīga arhitektūra apstiprina pieaugošu tendenci — 46% arhitektu “bieži” projektē zema enerģijas patēriņa ēkas. Privātie mājokļi joprojām ir vissvarīgākā nozare, kurā 89% arhitektūras prakses ir iesaistītas privāto mājokļu projektēšanā, kas nodrošina 56% no vidējā prakses apgrozījuma.

“Ņemot vērā klimata pārmaiņas, resursu nepietiekamību un enerģētikas krīzi, Eiropa līdz 2050. gadam vēlas kļūt par pirmo klimatneitrālo kontinentu. Lai panāktu šīs pārmaiņas, ES tieši pievēršas apbūvētai/dzīves videi kā daļai no plašākām klimata pārmaiņām un noturības stratēģija Apvienojumā ar jauno Eiropas Bauhaus, apbūvētās un neapbūvētās vides kvalitātei ir jābūt pārveides centrā. “Eiropas arhitekti ir ļoti iesaistīti. Viņi ir labi aprīkoti, un viņu darbs būtiski veicina Eiropā nepieciešamās pārmaiņas.”

Viens no ziņojuma autoriem Azizs Mirza saka: “Šī gada ACE sektora pētījums liecina, ka arhitekti atgūstas no pandēmijas. Arhitekti ir atgriezušies pie pilnas slodzes darba, un bezdarbnieku skaits ir strauji samazinājies. Algas pieaugušas, augot apgrozījumam. Arhitektūras prakse kopā Eiropas ekonomikā ienes 21 miljardu, – ne tikai liels skaitlis, bet arī tāds, kas kopš 2020. gada ir pieaudzis par 24%. Arhitektūras kā profesijas popularitāte ir acīmredzama, jo pēdējo desmit gadu laikā arhitektu skaits ir pieaudzis par vairāk nekā 20%, sasniedzot 620 000.

© 2024 KOKSNE.ORG
© 2024 ACE