Views: 542

Tuvojās Līgo svētki un iespējams šī ir labākā izvēle rīdziniekiem un viesiem, jo izstāde atklāj Latvijas Dizaina tapšanas vēsturi un atspoguļo tā spilgtākos pārstāvjus. Ja sekojat līdzi Latvijas dizaina procesa attīstībai, tad šī būs lieliska iespēja izsataigāt mazā platībā 70 gadu vēsturi, pievēršot arī uzmanību 300X300 mm starpstāvu konstrukciju sijām, kas kādreizējo Jura baznīcu vidusslaikos pārvērta par noliktavu. Koka sijas ir pie labas veselības joprojām un varam pateikties arhitektiem par šīs unikālās būves pārvēršanu par izstāžu zāli. Šī ir senākā Rīgas mūra ēka. Tās pamatus 1204. gadā lika Zobenbrāļu ordenis. 16. gadsimta reformācijas grautiņos baznīca tika izdemolēta. Pēc reformācijas 17. gadsimtā kaņepāju, linu un mastu priežu tirgotāji bijušajā katoļu baznīcā ierīkoja noliktavas, izbūvējot sadalījumu starpstāvos, kas nedaudz restaurētā veidā saglabājies vēl šodien. Noliktavas ar Svētā Gara – zilā, baltā, brūnā baloža – simboliem kalpoja saimnieciskām vajadzībām līdz pat 1986. gadam, kad Polijas senatnes pieminekļu restaurācijas firma PKZ uzsāka arheoloģiskās, vēsturiskās un arhitektoniskās izpētes un vēlāk arī rekonstrukcijas darbus, ko pabeidza 1988. gadā.
Izstāde “Dizaina process” ir atvērta tipa ekspozīcija, kas iepazīstina ar Latvijas dizainu no 20. gs. 60. gadiem līdz mūsdienām, kā arī uzdod jautājumus par dizaina lomu sabiedrībā. Dizainā atklājas mūsu nacionālās kultūras savdabība un vērtības. Izstādītie muzeja krājuma priekšmeti un arhīvu materiāli sniedz ieskatu dizaina daudzveidībā, liecina par saskarsmes punktiem unikālajā un rūpnieciskajā dizainā, kā arī par radošās domas un tradīciju pēctecību.

Ekspozīcija tapusi, pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas KultūrELPA atbalstam. Projekta dizaina autori ir birojs H2E. Izstāde būs atvērta līdz 2024.gada 28.jūnijam.

Tagad mazs fotoieskats izstādē:

Avots: DMDM
© 2024 Foto Ivo Inša
© 2024 KOKSNE.ORG