Views: 29

Latviskais apzīmējums šādām mājām Fahverks cēlies no vācu vārda Fachwerk – pildrežģis, vai arī Fachwerkhäuser – pildrežģu mājas. Šis būvveids no koka bija plaši izplatīts viduslaikos un visvairāk tas sastopams Vācijas reģionos, arī Apvienotajā Karalistē. Ceļotāji, kuri pabijuši Vācijas mazajās pilsētās, būs to novērtējuši. Latvijā šis būvveids sastopams epizodiski, arī kā atsevišķu elementu – erkeru izbūve Nacionālā romantisma perioda ēkām Rīgas Vēsturiskā centra teritorijā. Modernajos laikos, it sevišķi energoefektivitātes paaugstināšanas laikā, tā izplatība ir pavisam izzudusi, kaut ēkas ar redzamu nesošo karkasu ir ļoti skaistas un ārvalstīs joprojām ierobežotā skaitā pieprasītas. To būvei parasti tika izmantots ozols un te slēpjas problēma – šodien šādas būves ir ļoti dārgas un Latvijā ozola biržu nav daudz atlicis. Šodien fahverka māju būvniecībai Vācijā izmanto arī priedi, egli.

Ielūkosimies dažos izglītojošos video:

Fahverka mājas restaurācija:

Kā fahverka mājas cēla 1350.gadā – autientiska procesa restaurācija:

Spāru svētki:

Avots: YouTube
© 2024 KOKSNE.ORG