Views: 19

Būvmateriāls vienmēr ir noteicis būvniecības veidu. Un būvnieki vismaz Vācijā arvien biežāk kā būvmateriālu izvēlas koksni.
Patiesībā tas nav nekas neparasts, vismaz pirms industrializācijas laika, koksne tika izmantota daudz. Kopš tā laika kā materiāls tā ir bijusi mazliet piemirsta.
Bet ko mums nozīmē koka būvniecības renesanse? Vecas būvniecības metodes un mājas no cita gadsimta?
Vai arī izejmateriāls var ilgtspējīgi un inovatīvi mainīt mūsu būvniecības nozari?
Un kā ir dzīvot modernā koka ēkā?

Šajā video video varat atrast atbildes no būvuzņēmējiem, arhitektiem un koka būvju ekspertiem! Vāciešu atbildes. Bet kā ir pie mums?

Avots: YouTube
© 2024 KOKSNE.ORG