Views: 635

Paskaidrojuma raksts mazstāvu daudzdzīvokļu mājas siltināšanai 450 m2

074
3 900,00 €
PASKAIDROJUMA RAKSTA IZMAKSAS
Pārdošanā
1
Preces apraksts
Brand: KOKSNE.ORG
Paskaidrojuma raksts mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas siltināšanai iekļauj visu nepieciešamo dokumentāciju mājas energoefektivitātes uzlabošanai . MBP sastāvs var mainīties, tomēr pārsvarā tajā ietilpst 3D modeļa izstrāde, no kura tiek atvasināti AR ( arhitektūras risinājumi ), DOP ( darba organizācijas projekta ) un dažreiz arī GP ( ģenplāna ) sadaļas, ja nepieciešami kādi ārējo inženiertīku pārnešanas vai projektēšanas darbi . Tālāk Paskaidrojuma tiek iesniegts attiecīgajā būvvaldē būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanai. Saskaņošanas process Rīgā var aizņemt 3 mēnešus, citās pašvaldībās tas ir īsāks, bet arī var variēties, atkarībā no tā vai , piemēram, nepieciešami speciāli saskoņojumi piemēram ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.


Sazinieties par precīzu cenu un līgumu slēgšanu ar sertificētu arhitektu Ivo Inšu ( arhitekta sertifikāts Nr. 1-00937 ) pa tālr. +371 29299754. Cena tiek aprēķināta konkrētam objektam ņemot vērā nepieciešamo projekta dokumentāciju, konkrētās būvvaldes prasībām un esošās situācijas.


Foto un 3D vizualizācijas parādītas vizualizācijai. Izstrādājam dažāda veida būvprojektus - koka ēku restaurācijas, rekonstrukcijas, atjaunošanas, fasāžu siltināšanas un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūvju būvprojektus. Vairāk par mūsu būvprojektēšanas nodaļas padarīto šeit: https://latsolar.lv/blog/


Saglabāt šo produktu vēlākam