Views: 635

Ēkas pagaidu energosertifikāts

077
500,00 €
ĒKAS PAGAIDU ENERGOSERTIFIKĀTA IZMAKSAS
Pārdošanā
1
Preces apraksts
Brand: KOKSNE.ORG
Ēkas pagaidu energosertifikāts nepieciešams būvprojekta izstrādei, ēkas energoefektivitātes uzlabošanai vai ēkas nodošanai ekspluatācijā. Cena variējas atkarībā no ēkas kvadratūras, kubatūras un fasāžu sarežģītības. Šī cena dota sertifikātā redzamai ēkai .


Sazinieties par precīzu cenu un līgumu slēgšanu ar sertificētu arhitektu Ivo Inšu ( arhitekta sertifikāts Nr. 1-00937 ) pa tālr. +371 29299754.

Foto un 3D vizualizācijas parādītas vizualizācijai. Izstrādājam dažāda veida būvprojektus - koka ēku restaurācijas, rekonstrukcijas, atjaunošanas, fasāžu siltināšanas un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūvju būvprojektus, tehniskās apsekošanas atzinumus un ēku energosertifikātus un ēku pagaidu energosertifikātus. Vairāk par mūsu būvprojektēšanas nodaļas padarīto šeit: https://latsolar.lv/blog/


Saglabāt šo produktu vēlākam