Views: 635

Būvprojekts minimālā sastāvā mazstāvu daudzīvokļu mājai

078
9 000,00 €
BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVĀ IZMAKSAS
Pārdošanā
1
Preces apraksts
Brand: KOKSNE.ORG
Būvprojekts minimālā sastāvā ir pirmais solis, lai nonāktu līdz savas mājas celšanai no koka vai CLT. MBP sastāvs var mainīties, tomēr pārsvarā tajā ietilpst 3D modeļa izstrāde, no kura tiek atvasināti AR ( arhitektūras risinājumi ) un GP ( ģenplāna ) daļas . Tālāk Būvprojekts minimālā sastāvā tiek iesniegts attiecīgajā būvvaldē būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanai. Tālāk jau seko būvprojekta izstrādes process ( ārējie inženiertīkli un būvkonstrukcijas ) un ja nepieciešams, darba rasējumu sagatavošana ēkas ražošanas rūpnīcas vajadzībām. Saskaņošanas process Rīgā var aizņemt 3 mēnešus, citās pašvaldībās tas ir īsāks, bet arī var variēties, atkarībā no tā vai , piemēram, nepieciešama meža zemes transformācija.


Sazinieties par precīzu cenu un līgumu slēgšanu ar sertificētu arhitektu Ivo Inšu ( arhitekta sertifikāts Nr. 1-00937 ) pa tālr. +371 29299754. Cena tiek aprēķināta konkrētam objektam ņemot vērā nepieciešamo projekta dokumentāciju, konkrētās būvvaldes prasībām un esošās situācijas.

Foto un 3D vizualizācijas parādītas vizualizācijai. Izstrādājam dažāda veida būvprojektus - koka ēku restaurācijas, rekonstrukcijas, atjaunošanas, fasāžu siltināšanas un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūvju būvprojektus. Vairāk par mūsu būvprojektēšanas nodaļas padarīto šeit: https://latsolar.lv/blog/


Saglabāt šo produktu vēlākam