Views: 635

Tehniskās apsekošanas atzinums

076
950,00 €
TEHNISKĀ APSEKOJUMA ATZINUMA IZMAKSAS
Pārdošanā
1
Preces apraksts
Brand: KOKSNE.ORG
Tehniskās apsekošanas atzinums nepieciešams jau esošo ēku pārbūves uzsākšanai, ēkas energoefektivitātes uzlabošanai vai periodiskai ēkas apsekošanai. Tehniskās apsekošanas atzinuma sastāvs var mainīties, tomēr pārsvarā tas aptver visu ēku, tās konstruktīvo daļu un inženierkomunikācijas un pēc TAA vadās būvprojekta izstrādē, - AR ( arhitektūras risinājumi ), BK ( būvkonstrukcijas ), DOP ( darba organizācijas projekta ) un dažreiz arī GP ( ģenplāna ) sadaļas, ja nepieciešami kādi ārējo inženiertīku pārnešanas vai projektēšanas darbi .


Sazinieties par precīzu cenu un līgumu slēgšanu ar sertificētu arhitektu Ivo Inšu ( arhitekta sertifikāts Nr. 1-00937 ) pa tālr. +371 29299754. Cena tiek aprēķināta konkrētam objektam ņemot vērā nepieciešamo projekta dokumentāciju, konkrētās būvvaldes prasībām un esošās situācijas.


Foto un 3D vizualizācijas parādītas vizualizācijai. Izstrādājam dažāda veida būvprojektus - koka ēku restaurācijas, rekonstrukcijas, atjaunošanas, fasāžu siltināšanas un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūvju būvprojektus. Vairāk par mūsu būvprojektēšanas nodaļas padarīto šeit: https://latsolar.lv/blog/


Saglabāt šo produktu vēlākam