Views: 30

Mēs varam iedomāties cik jaudīga ir Vācijas ekonomika, tomēr visvairāk šo jaudu un inovācijas kokapstrādes jomā raksturo koka arhitektūras balvu daudzums. Un tas ir iespaidīgs arī reģionālajā līmenī. Turpināsim publicēt vācu pieredzes stāstus, tieši ar šo balvu informatīvajiem materiāliem.
Kā paraugs mūsu politiķiem, lai kalpo citāts no Šlēzvigas-Holšteinas zemes Enerģijas, lauksaimniecības, dabas, vides un digitalizēšanas ministrs Jans Filips Albrehts:

“…Koksne kā klimatneitrāla izejviela palīdz uzlabot ikvienas ēkas enerģijas bilanci. Tāpēc Šlēsvigas Holšteinas zemes valdības svarīgs mērķis ir veicināt šī ilgtspējīgā būvmateriāla izmantošanu un tālāku attīstību. Ilgtermiņā piesaistot CO2, mēs varam sniegt papildu ieguldījumu klimata aizsardzībā.
Vācijas galdniecības un koka būvniecības uzņēmumi piedzīvoja izaugsmi 2019. gadā. Tāpēc esmu ļoti gandarīts par izaugsmi būvniecībā no koka. Interese par būvniecību no koka ir liela – par to liecina ne tikai Šlēsvigas-Holšteinas un Hamburgas Valsts mežsaimniecības un kokrūpniecības konsultatīvās padomes piešķirtā koka būvniecības balva, bet arī daudzie iesniegumi gada balvai no pretendentu puses. Tie parāda – koksni var izmantot jaunās ēkās un esošās ēkās. Šie projekti tagad tiks prezentēti plašai speciālistu auditorijai apbalvošanas ceremonijā par godu 8. Šlēsvigas-Holšteinas Koka būvniecības dienai Neiminsterē.
Es pateicos visiem, kas piedalījās Koka būvniecības balvā: īpaši kokrūpniecības uzņēmumiem, arhitektiem un inženieru birojiem. Jo viņi sevi prezentē
koka būvniecības izaicinājumu priekšā ar lielu radošumu un iniciatīvu. Es ceru, ka šie izcilie būvniecības projekti var mudināt daudzus citus dalībniekus attīstīt savas idejas koka būvniecībā. Tas ir vienīgais veids, kā mēs visi varam palīdzēt nostiprināt koksni kā inovatīvu, uz nākotni orientētu izejvielu. Tas ir svarīgs signāls uz nākotni vērstai kokmateriālu būvniecībai, mūsu kokrūpniecībai un mūsu mežiem.”

Avots: Informationdienst Holz
© 2023 KOKSNE.ORG